https%3A%2F%2F40.media.tumblr.com%2Fdf9e3eb4cb4ea913601aa30a27113ff9%2Ftumblr_mu7eeyjXJo1skvq8oo1_1280

加壓中

 

https%3A%2F%2F36.media.tumblr.com%2F1088064e25893a329321950d8db9beb4%2Ftumblr_mu7eeyjXJo1skvq8oo3_1280

拿出來了!

 

https%3A%2F%2F40.media.tumblr.com%2F59190aa6169f5421de1737958b9e3d2c%2Ftumblr_mu7eeyjXJo1skvq8oo5_1280https%3A%2F%2F41.media.tumblr.com%2Fa8494eb7b3247d935bb1b1ac7c52d3e6%2Ftumblr_mu7eeyjXJo1skvq8oo7_1280

右邊

 

https%3A%2F%2F41.media.tumblr.com%2Fa33ef18960c556e09730dc7c818b49d3%2Ftumblr_mu7eeyjXJo1skvq8oo9_1280    

左邊

 

https%3A%2F%2F40.media.tumblr.com%2F2adf847b1500dcc087d705cddbbdf610%2Ftumblr_mu7eeyjXJo1skvq8oo8_1280 

中間

 

 

https%3A%2F%2F40.media.tumblr.com%2Ff9c0b5339f59cf0314f2ad2060d97689%2Ftumblr_mu7eeyjXJo1skvq8oo6_1280  

印完的紙

 

 

tumblr_mu7eflXBlj1skvq8oo1_1280  

在工廠撿到,上個班級的結衣迷^_^/

 

 

tumblr_mu7eflXBlj1skvq8oo2_1280  

我把他們都留下來

 

 

 

 

 

 

創作者介紹
創作者 洪欣Hung 的頭像
洪欣Hung

新垣結衣金秀賢蕭敬騰華晨宇

洪欣Hung 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()